ایده تاپ سایت سئو از جایی شکل گرفت که هزینه استفاده از خدمات سایت ها و ابزارهای مطرح سئو که در صفحه خدمات ما معرفی شده اند خیلی زیادتر از حد توان بیشتر سایتهای ایرای حتی سایتهای متوسط بود.تاپ سایت سئو طبق یک محاسبه سرانگشتی هزینه ماهانه استفاده از این پنج ابزار را بالای ده میلیون تومان برآورد کرده است که در تصاویر زیر لیست قیمت های این ابزارها را مشاهده می کنید.

دومین علت ارایه این سرویس عدم امکان پرداخت ارزی و یا مشکلات بیشتر در این خصوص برای مدیران وب سایتهای ایرانی است.تیم تاپ سایت سئو به کمک اعضای خود در کشورهای ترکیه و ایتالیا این مشکل را رفع نموده است.